Launch of Piggy Bank Campaign 2013

We have been honoured to receive amongst us Mrs Abela, wife of the President of Malta, to launch the Piggy Bank Campaign in schools for this coming year.  Our school has been chosen to represent our college for this year.  The Piggy Bank Campaign is a call for solidarity to each and every young citizen in Malta.  Mrs Abela visited the school at 9:00am and she was welcomed by the school’s Senior Management Team, the College Principal and the School and Student Councils.  Mrs Abela enjoyed a short presentation about the different sections of the orchestra presented by the Year 5 pupils and the Maltese folklore dance of Il-Maltija by Shanice Grech and Owen Abela, both children in Year 6.  Later Mrs Abela visited some of the classrooms.  We wish to thank all those involved in the preparation of this unforgettable visit.

The School Council

The Student Council

In the classroom

Presentation: The Sections of the Orchestra

OUR VISION

The school is officially launching its vision:

LEARN  TO  BE  THE  BEST  YOU  CAN  BE.

Emphasis is on the concept of LEARNING.  We are all LEARNERS in process.

Come and join in this vision!!!

Benchmark Guidelines

BM Guidelines for students and Parents Maltese

Poeżiji mit-tfal għat-tfal:

Kemm nieħu gost waqt il-brejk tal-iskola
Dak il-ħin ngħidu xi ħames ċajtiet
Wara dawk nilagħbu goff bejnietna
U naqilgħu xi żewġ għajtiet.
Len Abela Vassallo Yr 6

Qabel nidħlu l-iskola,
Dejjem ngħidu tliet ċajtiet.
Nitgħallmu fuq in-nannakola
Imbagħad naqilgħu xi ċewġ għajtiet.
Sephora Vella Yr 6

Meta mmur l-iskola, taqbadni s-sogħla
Meta ngħidu xi tliet ċajtiet,
Jien nifraħ u ngħola
Il-qanpiena ddoqq, u nidħlu qisna xi ħutiet.
Andy Portelli Yr 6

A new School Council

Mtarfa Primary is proud to announce the members for the new School Council.  The members representing the parents are Ms Joanne Mamo (mother of Cody in Year 4), Mr Antoine Vella (father of Kewell in Yr 2) and Ms Natasha Borg (mother of Thea in Kg 2).  Members representing the staff are Mr Kenneth Micallef (Year 4 teacher), Ms Diana Mifsud (Kindergarten Assistant KG 1.2) and Ms Doreen Grech (LSA in Yr 6).  The council’s President is Mr Peter Cordina while the secretary/treasurer is the Head of School, Ms Joanne Mifsud.

Looking forward to work together as a dynamic team for the benefit of our students.

All the Best!!

On behalf of all the staff, the School Council, the Student Council and the EkoSkola Committee, I wish you all a Blessed Christmas filled with the true joy that can only be achieved through Christ, who is the real reason for the season.  May you have a Prosperous New Year 2013.

Happy Greetings to all of you.

Joanne Mifsud

Acting Head

Congratulations to the new Student Council!

On Tuesday 23rd October, 2012, students at our school have elected the members of the new Student Council. The elected council will serve for two years 2012/2013 and 2013/2014.
Students eligible to vote were from Year 2 to Year 6. However children in Year 5 did not participate in the voting process as only 1 child contested, and thus was automatically elected.
There were 19 candidates for 7 to be elected. 2 children were elected from Year 6, 1 child from Year 5, 2 children from Year 4, 1 child from Year 3 and 1 child from Year 2.
The elected Student Council members are:
Jacob Catania and Gabriel Gatt (Year 6)
Elaine Sciberras (Year 5)
Nathan Bajada and Natalia Fenech (Year 4)
Sharona Galea (Year 3)
Loel Abela Vassallo (Year 2)

Congratulations to these children! A word of thanks goes to all the other children who participated and were ready to give a service to their peers.

The Student Council will meet in the coming days to discuss the new roles within the council.

Well done to all!

Joanne Mifsud
Acting Head

Farewell Fr Reuben

On behalf of all stakeholders within our school, we would like to bid you farewell and may God bless you as you start your pastoral care in Cospicua.  You will be deeply missed by all, especially by the children.  We thank you for having been of service to the school community and for having helped us get to know the Lord more closely.

We also look forward to welcome Fr Denis Schembri, the new Parish Priest, to start working together in the pastoral activities that the school will be holding in the coming scholastic year.

God bless you

Joanne Mifsud

Acting Head

obo students, staff and parents

Il-Kulleġġ San Nikola jiġi t-tieni fil-Proġett ta’ l-Imprenditorija

Il-Kulleġġ San Nikola li tiegħu l-iskola tagħna tagħmel parti, għandu l-unur jgħid li ġie t-tieni fil-proġetti kollha ta’ l-Imprenditorija li għalihom daħlu entitajiet differenti mill-kamp edukattiv, kummerċjali u oħrajn.  Dan il-proġett kien immirat lejn taħriġ lill-għalliema u lill-istudenti.  Fil-fatt saru sessjonijiet wara l-ħin għall-għalliema u għandi l-pjaċir ngħid li Ms Yvonne Vassallo, Kindergarten Assistant, kienet fost dawk li attendew.  Barra minn hekk, il-klassi tar-raba’ sena tas-Sur Micallef, ħadu taħriġ dwar din it-tema u għamlu proġett sabiħ ħafna dwar il-komunita’ ta’ l-Imtarfa.

Grazzi lill-Prinċipal tal-kulleġġ, is-Sur Sammut, u lill-kumitat li ħadem be sħiħ f’din l-inizzjattiva.

L-Esperjenza Tagħna fil-Kunsill Skolastiku

Għaddiet sena mill-bidu ta’dan il-Kunsill Skolastiku. Sena impenjattiva u mimlija b’attivitajiet.  Kellna l-ħarġa ta Jum l-Omm , il-Maratona ta’ l-iSports, Santa’s Town u ż-żewġ fieri tal-ktieb. Hawn bis-sehem tagħna bħala Kunsill Skolastiku u bl-għajnuna tagħkom il-ġenituri, nistgħu inkunu ta’ għajnuna biex dawn l-attivitajiet ikunu ta’ suċċess. Kull wieħed u waħda minna jieħu gost li l-iskola fejn jattendu uliedna tkun attiva , ħajja u tifjorixxi.

Qabel dħalna għal dan ir-rwol fil-Kunsill Skolastiku, tħossok li ma tkunx taf fhiex ser tidħol u forsi taqta’ ftit qalbek. Iżda llum bl-esperjenza ta’ din is-sena fil-Kunsill, tibda tara l-affarijiet minn lenti differenti u tħossok  aktar qrib ta dak li qed isir fl-iskola u toffri għajnuna għall- ġid ta uliedna. Kellna ukoll l-opportunita  li niltaqgħu ma’ l-għola awtoritajiet tal-pajjiż mill-qrib meta dawn ġew iżuru l-iskola tagħna.

Għalhekk inħeġġu biex  dawk kollha li lesti jagħtu sehemhom jagħmlu dan għaliex nassigurawkom li wara jkollkom sodisfazzjon.

Grazzi,

Joanne, Daniela u Antoine

Ġenituri fi ħdan il-Kunsill Skolastiku