Naqsmu x-xogħol tagħna magħkom

Hello, I am Sharona and I am in Year 5.  I would like to share my writing with you.  I hope you will enjoy it.

I am a school bag

Hello, jiena Toyha u għandi disa’ snin.  Ser naqsam magħkom kitba li għamilt fil-klassi.  Nispera li toġgħobkom!

Kont qed naqra ktieb meta f’daqqa wahda

WELCOME TO THE NEW SCHOLASTIC YEAR

Another new scholastic year has begun.  All staff members are looking forward to this year and we have many activities prepared for the children.  This year the staff has also seen  a change since Ms Fenech, Assistant Head, has moved to a Headship position.  Congratulations!  Instead of Ms Fenech, Mr Mangani will be taking over the role in our school.  Welcome!

This year our school website is going to be changed and it will form part of the college’s website.  For this reason, we hope that very soon, the new website will be in full function and our communication with you will be through the new portal.

Thank you.

J. Mifsud

Head of School

Il-Maratona Annwali

Waslet il-maratona!  Il-21 ta’ Marzu kien jum speċjali ħafna.  Ġurnata fejn kellna diversi attivitajiet marbutin mad-disinn u t-teknoloġija.  Il-klassi tas-sitt sena ħolqu rokits billi daħlu pajp bil-valv tat-tajer u wara li mlewhom bl-ilma, ir-rokits bdew itiru u jitilgħu ‘l fuq.  It-tfal tal-ħames sena ħadmu fuq trabuchet.  Dawn għamlu katapulta li waddbet ballun isfar ‘l boghod.  Aħna tat-tielet sena għamilna kappell.  Min għamel kappell tal-party, min kappell tal-gradwazzjoni, min kappell oriġinali u min kappell tal-cowboys.  L-għan ta’ din il-maratona kien li filwaqt li nagħmlu fundraising, nitgħallmu ħiliet ġodda.

LOEL  ABELA  VASSALLO

YEAR  3

Rapport dwar x’ġara l-iskola dan l-aħħar

Dan l-aħħar l-iskola kellna għadd kbir t’attivitajiet.  Minħabba f’hekk jien u sħabi qed immorru l-iskola b’aktar entużjażmu.

Fi żmien il-karnival, xi klassijiet għamlu żfin u kostumi b’affarijiet irriċiklati.  Għamilna sfilata ikkulurita quddiem il-ġenituri tagħna.

Fil-21 ta’ Frar, meta ommi ġiet biex tqajjimni għall-iskola ma domtx nitnikker fis-sodda għax kienet ġurnata speċjali oħra.  Inzerta temp bnazzi biex stajna ingawdu ż-żjara li għamilna fil-Limestone Heritage.  Mill-wirja tal-istatwi tgħallimna dwar is-snajja imgħoddija.  Dakinhar għamilna skultura fil-ġebel u ommi refgħetha fil-vetrina bħala rikordju tiegħi.

Dawn l-attivitajiet jgħoġbuni ħafna għax huma interessanti u żgur li qatt mhu ser ninsihom.

CRISTINA  BRINCAT

YEAR 6

Ħarġiet tal-Milied għat-tfal tal-Kindergarten

 

Nhar it-Tlieta, 10 ta’ Diċembru, 2013, ħadna t-tfal tal-Kindergarten għall-ħarġa speċjali tal-Milied.  Morna l-ajruport Internazzjonali ta’ malta li joffri area sabiħa fejn it-tfal jistgħu jeżerċiżżaw ftit.  It-tfal kienu eċitati ħafna!  Tlaqna mill-iskola għall-ħabta tad-9:30am.  Kif wasalna l-ajruport dħalna fil-lift u tlajn sat-tielet sular.  Wiċċ it-tfal xegħel x’ħin raw il-‘playarea’.  It-tfal kellhom il-post riservat għalihom u allura setgħu jagħmlu użu mill-play furniture li hemm apposta.  B’dan il-mod setgħu iħaddmu l-muskoli ż-żgħar u l-kbar tagħhom mingħajr riskju li jweġġgħu.  Tħabtu ħafna!  Xi sagħtejn wara, it-tfal waqfu biex ikunu jistgħu jieklu fir-ristorant tal-ajruport stess.  L-imwejjed kienu lesti u kulħadd sab postu.  It-tfal kielu u xebgħu.  Wasal għalhekk il-ħin biex nirritornaw lura l-iskola.  Libbisnihom il-ġkieket u irkibna l-kowċ li kienet qed tistenniena.  It-tfal kienu għajjenin ħafna u anki kien hemm min raqad fit-triq lura lejn l-iskola.  It-tfal ħadu pjaċir ħafna.  X’sodisfazzjon inħaoosu aħna l-Kindergarten Assistants meta naraw il-ferħ fuq wiċċ it-tfal!

 

Happy New Year

A warm welcome to our website for the new year 2014.  May the Lord bless you all and may the vision we share – To learn to be the best you can be – will really show itself in all the things we do.

PASTA NIGHT AT OUR SCHOOL

Friday 29th December is an evening to be remembered by all who had the pleasure to attend to the pasta night organised by the marvellous team within the School Council.  The Assembly Hall was transformed into a lovely dining room, with the beautiful fireplace to welcome the guests who have chosen to come over and enjoy the warmth of the place and the good food prepared by Patrick and Josette.

When all was set, our guests started arriving.  The smell of smoke and the background music filled the air with a magical feeling that dates back to when the high officials used to hold their grand banquets in this same hall.  Three types of pasta were served by the parent representatives while the teacher representatives took care of the drinks.  The sauces of the three pasta were incredibly delicious and this added to the beautiful atmosphere there was in this marvellous hall.

Thank you to all who participated in this event.  Special words of appreciation go to Mrs Mamo, Mrs Borg and Mr Vella, parent representatives, and Mr Micallef, Mrs Mifsud and Ms Grech, teacher representatives.  They have worked hard but most of all with such a generous heart.

Journaling – Year 3

Journaling is an exercise whereby its main aim is to make children write without inhibition.  Its objective is to let children put down ideas without the fear of making mistakes.  However for the benefit of our website readers, correction is showed in blue as to identify the mistakes.

FIELDWORK  AT  GNEJNA  BAY

I went on a trip.  It was fun.  In fact it was much fun.  We went on a little safari.  We went at half past 9.  We saw a lot of animals.  We saw a calamantes. We went at Gnejna bay and it was very nice.  We went on 24 of October 2013.  We were very pleased.

Written by Chelsea.

PRINCESS  BELLE

One day there was a Princess.  She’s name is Belle.  Belle saw a beast.  This beast had lots of magikal things.  The magikal things where two things, a candle and a tea cup.  And there Princess Belle saw a swing and got on it.

Written by Loel

MONSTERS

Once upon a time there was a monster and his name was Roky.  And Roky was green.  And Roky was in a gar.  And then the gar fell.  And when it falls the gar broken in many pieces.

Written by Aaliyah

Hagar Qim/Mnajdra Temples

Hagar Qim temples were found for the first time in 1839 and they were built around 2000BC. In Hagar Qim there is a decoration of a pillar altar, two table altars and a statue of the Fat Lady.

Owen Abela

Yr 6

L-Esperjenza tagħna f’Ħaġar Qim u t-Tempji tal-Imnajdra

Kien il-Ġimgha, 25 ta’ Ottubru, meta ħarġet ġurnata tassew xemxija għall-ħarġa tassew kulturali.       Elaine

Morna nżuru zewġ postijiet pre-istoriċi, Ħaġar Qim u l-Imnajdra.  Avril

Ħaġar Qim u l-Imnajdra qegħdin iż-Żurrieq u qegħdin ukoll viċin Filfla.  Lyndsey

Dawn it-tempji bnewhom l-ewwel nies li ġew Malta.  Bnewhom biex jitolbu u jiltaqgħu fihom.  Huma dejjem ħassew li hemm xi ħadd ikbar minnhom u għalhekk bnew dawn it-tempji.  Haley

X’ħin wasalna, iltqajna ma’ Ms Maria li mexxietna sakemm wasalna biex naraw film dwar Ħaġar Qim.  Wara li rajna l-film, Ms Maria ħaditna l-mużew biex naraw minn xhiex hu magħmul il-ġebel ta’ Ħaġar Qim.  Nicholas

Fil-mużew rajna ukoll l-mara l-ħoxna.  Maria

Dħalna f’kamra u kien hemm żewġ ġebliet tal-franka, waħda bil-blalen taħtha u oħra tkaxkarha.  Dik tal-blalen kienet ħafna eħfef biex iċċaqlaqha milli tkaxkarha.  Meta żorna t-tempji, rajna qisu tħaffir ġol-ġebel forma ta’ ċirku u għalhekk naħsbu li din il-forma kienu jagħmluha l-blalen.  Gabriel

Wara żorna t-tempju minn barra u minn ġewwa.  Fuq it-tempju hemm tinda kbira biex tipproteġi t-tempju.  Marquita

Żorna t-tempji megalitiċi u impressjonajt ruħi kemm kien kbir il-ġebel u kif għamluh wieqaf mingħajr l-użu ta’ makkinarju.  Andre

L-Imnajdra qiegħed 672m ‘l bogħod minn Ħaġar Qim.  Kien veru interessanti tara kif kienu jibnu dak iż-żmien.  Sfortunatament f’xi postijiet kien hemm ukoll vandaliżmu bħal kitba fuq il-ġebel.  Andy

YEAR  6  PUPILS

2013/2014