MAPSSS ELECTION

Finally the votes for the MAPSSS election were counted and our college elected representative is Ms Lorraine Azzopardi.  Ms Azzopardi would like to thank all parents who showed their trust in her.  Above please find a thank you note sent personally by her goodself to all of you.

Congratulations to the new School Council

On Friday 23rd January, the school has gone through a democratic process of an election for School Council Parents’ Representatives.  The election started at 9:00am and it moved on smoothly.  Most children got the votes and we had a 71% cast votes.  Votes for the MAPSSS election were also cast.  These votes have been passed on to the college and counting will be carried out by personnel from MAPSSS.  I would like to take the opportunity to thank all parents, children and teachers for the cooperation shown on the day.  Parents elected were:

Mr Antoine Vella (52 votes)

Mrs Natasha Borg (51 votes)

Mrs Daniela Sciberras (43 votes)

Teachers’ representatives on the council will be the following:

Mr Kenneth Micallef

Mrs Diane Mifsud

Mrs Ursola Inguanez

I would like to show my appreciation to the School Council President Mr Karmenu Camilleri, who supported the election process.  Heartfelt appreciation goes towards Mrs Joanne Mamo, parents’ representative in the previous council, who has worked very hard during the past years, at times even at a personal cost, to organise activities and discuss initiatives taken up by the school.  Thanks also to Ms Doreen Grech, teachers’ representative in the previous council, who has given time and dedication for the wellbeing of the school.

We are honoured to work once again with Mr Vella, Mrs Borg, Mr Micallef and Mrs Mifsud, who already were part of the council, and we look forward to work together with Mrs Sciberras and Mrs Inguanez as one team with one aim in mind: Learn To Be The Best You Can Be.

All the best to all.

J. Mifsud

School Council Secretary

Parents’ Workshop Club

This year, parental involvement is on the school’s main agenda and for the second consecutive year, the school has come up with a project with the aim of involving parents in the learning and teaching of their children.  The project is based on monthly sessions which aim to promote the importance of literacy and numeracy among parents.  Parents attending the sessions form part of this club and they are committed to attend regularly.  Parents meet up prior to the meeting over a cup of coffee and then they attend the hands-on sessions prepared by various teachers.

Maltempata Kbira

Cristina u Natalia għaddew minn maltempata u hawnhekk jirrakkuntaw l-istorja tagħhom.

Natalia Fenech

Cristina Micallef

Aktar xogħol mill-pinna tagħna.

Qatt intliftu?  Lilna ġratilna.  Aqraw ftit l-esperjenzi tagħna.

Zen Galea

Gislaine Mifsud

Cassidy Borg

Carol Camilleri

Naqsmu x-xogħol tagħna magħkom

Hello, I am Sharona and I am in Year 5.  I would like to share my writing with you.  I hope you will enjoy it.

I am a school bag

Hello, jiena Toyha u għandi disa’ snin.  Ser naqsam magħkom kitba li għamilt fil-klassi.  Nispera li toġgħobkom!

Kont qed naqra ktieb meta f’daqqa wahda

WELCOME TO THE NEW SCHOLASTIC YEAR

Another new scholastic year has begun.  All staff members are looking forward to this year and we have many activities prepared for the children.  This year the staff has also seen  a change since Ms Fenech, Assistant Head, has moved to a Headship position.  Congratulations!  Instead of Ms Fenech, Mr Mangani will be taking over the role in our school.  Welcome!

This year our school website is going to be changed and it will form part of the college’s website.  For this reason, we hope that very soon, the new website will be in full function and our communication with you will be through the new portal.

Thank you.

J. Mifsud

Head of School

Il-Maratona Annwali

Waslet il-maratona!  Il-21 ta’ Marzu kien jum speċjali ħafna.  Ġurnata fejn kellna diversi attivitajiet marbutin mad-disinn u t-teknoloġija.  Il-klassi tas-sitt sena ħolqu rokits billi daħlu pajp bil-valv tat-tajer u wara li mlewhom bl-ilma, ir-rokits bdew itiru u jitilgħu ‘l fuq.  It-tfal tal-ħames sena ħadmu fuq trabuchet.  Dawn għamlu katapulta li waddbet ballun isfar ‘l boghod.  Aħna tat-tielet sena għamilna kappell.  Min għamel kappell tal-party, min kappell tal-gradwazzjoni, min kappell oriġinali u min kappell tal-cowboys.  L-għan ta’ din il-maratona kien li filwaqt li nagħmlu fundraising, nitgħallmu ħiliet ġodda.

LOEL  ABELA  VASSALLO

YEAR  3

Rapport dwar x’ġara l-iskola dan l-aħħar

Dan l-aħħar l-iskola kellna għadd kbir t’attivitajiet.  Minħabba f’hekk jien u sħabi qed immorru l-iskola b’aktar entużjażmu.

Fi żmien il-karnival, xi klassijiet għamlu żfin u kostumi b’affarijiet irriċiklati.  Għamilna sfilata ikkulurita quddiem il-ġenituri tagħna.

Fil-21 ta’ Frar, meta ommi ġiet biex tqajjimni għall-iskola ma domtx nitnikker fis-sodda għax kienet ġurnata speċjali oħra.  Inzerta temp bnazzi biex stajna ingawdu ż-żjara li għamilna fil-Limestone Heritage.  Mill-wirja tal-istatwi tgħallimna dwar is-snajja imgħoddija.  Dakinhar għamilna skultura fil-ġebel u ommi refgħetha fil-vetrina bħala rikordju tiegħi.

Dawn l-attivitajiet jgħoġbuni ħafna għax huma interessanti u żgur li qatt mhu ser ninsihom.

CRISTINA  BRINCAT

YEAR 6

Ħarġiet tal-Milied għat-tfal tal-Kindergarten

 

Nhar it-Tlieta, 10 ta’ Diċembru, 2013, ħadna t-tfal tal-Kindergarten għall-ħarġa speċjali tal-Milied.  Morna l-ajruport Internazzjonali ta’ malta li joffri area sabiħa fejn it-tfal jistgħu jeżerċiżżaw ftit.  It-tfal kienu eċitati ħafna!  Tlaqna mill-iskola għall-ħabta tad-9:30am.  Kif wasalna l-ajruport dħalna fil-lift u tlajn sat-tielet sular.  Wiċċ it-tfal xegħel x’ħin raw il-’playarea’.  It-tfal kellhom il-post riservat għalihom u allura setgħu jagħmlu użu mill-play furniture li hemm apposta.  B’dan il-mod setgħu iħaddmu l-muskoli ż-żgħar u l-kbar tagħhom mingħajr riskju li jweġġgħu.  Tħabtu ħafna!  Xi sagħtejn wara, it-tfal waqfu biex ikunu jistgħu jieklu fir-ristorant tal-ajruport stess.  L-imwejjed kienu lesti u kulħadd sab postu.  It-tfal kielu u xebgħu.  Wasal għalhekk il-ħin biex nirritornaw lura l-iskola.  Libbisnihom il-ġkieket u irkibna l-kowċ li kienet qed tistenniena.  It-tfal kienu għajjenin ħafna u anki kien hemm min raqad fit-triq lura lejn l-iskola.  It-tfal ħadu pjaċir ħafna.  X’sodisfazzjon inħaoosu aħna l-Kindergarten Assistants meta naraw il-ferħ fuq wiċċ it-tfal!